Contravaloarea actelor de identitate

CARTEA DE IDENTITATE – 7 LEI;

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 LEU;

Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman, se poate achita prin următoarele modalități:
a) numerar, la sediul D.J.E.P. (pe bază de chitanţă);
b) cu cardul bancar, la sediul D.J.E.P. prin utilizarea unui terminal electronic (P.O.S.);
c) on-line cu cardul bancar prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată (Ghiseul.ro);
– Link pentru plată contravaloare carte de identitate (7 lei) plătește on-line
– Link pentru plată contravaloare carte de identitate provizorie (1 leu) plătește on-line
d) prin transfer bancar în contul D.J.E.P. Teleorman (IBAN RO04TREZ60621G335000XXXX deschis la Trezoreria Alexandria, C.I.F. 17462357), cu condiția ca la depunerea cererii să se prezinte extrasul de cont.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza județului Teleorman, se achită fie la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, fie la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, fie prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală.

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de achitare a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă. Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la rubrica „informatii-despre-spclep-urile-din-judetul-teleorman” .