Cartea de identitate provizorie

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:

a) certificatul de naștere;
b) certificatul de căsătorie;
c) certificatul/hotărârea de divorț;
d) dovada adresei de domiciliu;

Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii în una dintre situațiile enumerate mai sus, solicitantul trebuie să prezinte documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu, cel privind achitarea contravalorii cărții de identitate provizorii, precum și 2 fotografii mărimea 3×4 cm având bandă albă de 7 mm.

Cetățenii români domiciliați în străinătate care locuiesc temporar în România și doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii și a unei dovezi de reședință se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reședința, unde depun următoarele documente:

a) pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;
b) certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate/eliberat de oficiile de stare civilă române, original și copie;
c) certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
d) dovada adresei de reședință din România;
e) documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii, respectiv a dovezii de reședință.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an.