Înregistrarea decesului, fapt de stare civilă

Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă

ÎNREGISTRAREA DECESULUI, FAPT DE STARE CIVILĂ

Întocmirea actului de deces se face la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la Primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul (art. 32 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare), pe baza declaraţiei verbale a următoarelor persoane:

 • membrii familiei decedatului;
 • în lipsa membrilor de familie, această obligaţie revine:
  • – medicului sau altui cadru din unitatea sanitară unde s-a produs evenimentul;
  • – orice persoană care are cunoştinţă despre deces;

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la (art.39 din Legea nr.119/1996 republicată(2):

 • locul de naştere al celui declarat mort;
 • domiciliul celui declarat mort, în cazul în care actul de naştere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morţii, în situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Termene pentru declararea şi înregistrarea decesului (art.33 din Legea nr.119/1996 republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare):

 • 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei (în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia);
 • 48 de ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, pentru situaţiile în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru.

Documente necesare declarării şi înregistrării actului de deces (art.32, alin.2 din Legea nr.119/1996 republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare, art.55 alin.1 şi 58 din H.G.64/2011):

 • certificatul medical constatator al decesului (cauza decesului – literele c) şi d) din cuprinsul certificatului medical – trebuie să fie înscrisă cu majuscule şi fără prescurtări);
 • certificatul de naştere şi căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • documentul de evidenţă militară, după caz;
 • fotocopia actului de identitate al declarantului;
 • dovada eliberată de poliţie sau parchet atunci când, decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru (din cuprinsul acestei dovezi trebuie să reiasă faptul că una dintre cele două autorităţi au fost sesizate despre deces);
 • aprobarea parchetului pentru întocmirea actului de deces în situaţiile în care, decesul nu a fost declarat în termen (3 zile de la data decesului sau 48 de ore din momentul decesului sau al găsirii cadavrului);