Raport privind liberul acces la informațiile de interes public

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023 este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 este disponibil aici.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017 este disponibil aici.