Certificatul de atestare a domiciliului și cetățeniei române

Documente necesare eliberării certificatului de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date eliberează, potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 33/2002, astfel cum a fost aprobată, cu modificări prin Legea nr.223/23.04.2002 şi Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 696/05.09.1997, certificatul de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române.

            – se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;

            – document eliberat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza OG nr. 33/2002;

            – cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială;

Cererea însoţită de documentele necesare se depune la sediul S.P.C.J.E.P. Teleorman, S.P.C.L.E.P.-ul de la locul de domiciliu sau la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Documente necesare:

– cerere scrisă în care petentul să menţioneze motivul şi ţara în care îi este necesar certificatul de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române; se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială;

– actul de identitate al titularului sau al persoanei împuternicite(original şi copie xerox);

Procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate depune cererea prin care solicită eliberarea certificatului de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, precum şi ridicarea acestuia, în original.