Formulare și cereri de completat

Atenție!

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1 din HG 295/2021)descarcă
Declarație de luare în spațiu locativ al proprietarului (Anexa 5 din HG 295/2021)descarcă
Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar (Anexa 6 din HG 295/2021)descarcă
Declarație solicitant conform art.28, alin.(1), lit.c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Anexa 7 din HG 295/2021)descarcă
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (Anexa 2 din HG 295/2021)descarcă
Cerere pentru eliberarea actului de identitate a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (Anexa 4 din HG 295/2021)descarcă
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (Anexa 3 din HG 295/2021)descarcă
Procură specială pentru eliberarea actului de identitatedescarcă