Organigrama

Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.103/18.06.2023 s-a aprobat organigrama actuală, cu urmatoarea structură:

– 2 birouri (Evidența persoanelor și Stare civilă);

– 5 compartimente (Secretariat, Juridic și Administrativ / SIIEASC / Informatică, Achiziții și Resurse Umane / Financiar-contabilitate / Tehnic);

* Funcții publice de conducere – 3;

* Funcții publice de execuție – 21;

* Personal contractual – 1;

Organigrama este disponibilă aici.