Strategia națională anticorupție

Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Startegiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 este disponibilă aici.

Planul de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Teleorman pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025 este disponibil aici.

Declaratie de Aderare la Startegia Nationala Anticoruptie 2016-2020 este disponibilă aici.

Planul de integritate al S.P.C.J.E.P. Teleorman pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020 este disponibil aici.

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul S.P.C.J.E.P. Teleorman in anul 2020 este disponibil aici.

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare (Anexa 3 la HG nr.583/2016) sunt disponibile aici.