Despre noi

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, prin Hotarârea Consiliului Județean Teleorman nr.59/30.12.2004, a fost înființat Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman ca serviciu public de interes județean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Județean Teleorman și a formațiunii teritoriale de evidență informatizată a persoanei.

Începând cu data de 01 martie 2022, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din data de 18.02.2022, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman își schimbă denumirea în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman.

Activitatea direcției se desfășoară în interesul persoanelor fizice și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în aplicarea legii.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Teleorman este subordonată metodologic Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, iar funcțional și financiar Consiliului Județean Teleorman.

La rândul său, instituției îi sunt subordonate metodologic cele 9 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, organizate la nivelul județului Teleorman, precum și ofițerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din județ.