Platește on-line

Platește taxele on-line cu cardul bancar pe portalul ghiseul.ro

ATENȚIE! Persoanele care se află în situații deosebite pot plăti on-line și se vor prezenta pentru depunerea documentelor necesare eliberării actului de identitate la sediul instituției din Mun. Alexandria, str. Av. Alexandru Colfescu nr. 63, demisol (în aceeași clădire cu banca Raiffeisen).

Condiția efectuării plății contravalorii actului de identitate în contul DJEP Teleorman, este ca cererea să fie depusă la sediul instituției noastre (la adresa sus-menționată) și implicit soluționată de către DJEP Teleorman.

Începând cu data de 01 octombrie 2022 se pot plăti on-line, prin intermediul portalului www.ghiseul.ro, următoarele taxe speciale pentru prestarea unor activități de evidență a persoanelor și de stare civilă:Începând cu data de 01 octombrie 2022 se pot plăti on-line, prin intermediul portalului www.ghiseul.ro, următoarele taxe speciale pentru prestarea unor activități de evidență a persoanelor și de stare civilă:

– taxă de 10 lei/persoană verificată, privind furnizarea datelor cu caracter personal plătește on-line;

– taxă de 20 lei/persoană verificată, privind furnizarea datelor cu caracter personal în regim de urgență (în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării) plătește on-line;

– taxă de 200 lei/solicitare, pentru analiza, verificarea, avizarea, soluționarea și expedierea lucrărilor în regim de urgență (în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării) plătește on-line.

Alte taxe care se pot plăti on-line:

– taxă contravaloare carte de identitate plătește on-line;

– taxă contravaloare carte de identitate provizorie plătește on-line.

Pentru mai multe detalii privind taxele speciale sau situațiile în care acestea nu se percep, consultați pagina taxe speciale.