În atenția cetățenilor!

Declarația de consimțământ pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soți, în situația în care imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei.

În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declarația de consimțământ trebuie să fie dată de ambii soți, situație în care se va prezenta și documentul justificativ ( ex: extrasul de carte funciară).

Precizăm că obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului.


Potrivit dispozițiilor art.321 alin.(1) și (2) cod civil, locuința familiei este „locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiiiˮ.
Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobiluluiˮ.

Art.322 alin.(1) din același act normativ stabilește că „Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteiaˮ.